• Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

  Бакалаврська робота на тему: Українсько-румунські відносини (1991-200 рр.) Зміст Вступ Розділ 1. Історично-політичні проблеми українсько-румунських відносин 1.1 Відносини у політичній сфері та двосторонні контакти Розділ 2. Торговельно-економічні відносини між Україною та Румунією Розділ 3. Українсько-румунські відносини у вирішенні територіальних претензій 3.1 Проблеми україно-румунсько го прикордоння 3.2 Проблема делімітації континентального шельфу і виключної економічної зони в районі о. Змі...

  Просмотров: 344
 • Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

  «Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою» Зміст Резюме Вступ Теоретична частина Аналітична частина Практично-рекомендаційна частина Висновки Додатки Резюме Економічне зростання є однією з найважливіших суспільних проблем, до якої постійно звернута найпильніша увага економістів і політиків. Саме тем пи економічного зростання визначають динаміку економічного розвитку країни, її авторитет на міжнародн...

  Просмотров: 343
 • Россия в трудах российских и зарубежных аналитиков

  Содержание Введение…………………………………………………………………………...3 1.Мнение отечественных аналитиков на место и роль России в мире………6 1.1. Ивашов Л. Г. о геополитических горизонтах России…………….……..6 1.2. Маруев А. о геостратегии России…………………………………………8 2. Будущее России глазами американских аналитиков Андрея Шлейфера и Даниела Трейзмана…………………………………………………………..13 Заключение………………………………………………………………………16 Список литературы……………………………………………………………..19 < p>Введение «Сегодня в России нет общепризнанной или хотя бы официа...

  Просмотров: 323
 • Прикордонні території України та Росії, що обєдналися в рамки єврорегіонів Слобожанщина та Ярославна;

  Зміст Вступ РОЗДІЛ I. Теоретичні засади транскордонного співробітництва 1.1 Сутнісні характеристики транскордонного співробітництва 1.2 Правові аспекти транскордонного співробітництва в Україні Висновки до розділу I РОЗДІЛ II. Розвиток транскордонного співробітництва між Україною та Росією, роль єврорегіонів 2.1 Чинники розвитку співробітництва у прикордонних регіонах Ук раїни та Росії 2.2 Аналіз та особливості організації єврорегіонів Ук раїни та Росії 2.2.1 Особливості формування та розвитку є...

  Просмотров: 408
 • Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

  ЗМІСТ Сторінки Вступ Розділ 1. ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІОГРАФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СЛОВАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ У 90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1 Джерельна база дослідження новітньої історії українсько-словацьких відносин 1.2 Рівень вивчення проблеми і методологія засади конкретно-історичного аналізу українсько-словацького співробітництва Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ УКАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОН ОМІЧНИХ ВІДНОСИН 2.1 Українсько-словацькі по...

  Просмотров: 366
 • Принципы международного морского, воздушного и космического права

  ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО, ВОЗДУШНОГО И КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА Основные принципы международного права являются фундаментом, «активными центрами» современного международного правопорядка, они определяют его политико-правовой облик и характерные черты От уровня признания и соблюдения этих принципов зависит действенность правопорядка в мире В первую очередь необходимо, конечно, ответить на вопрос, — насколько точно соответствуют современной международноправовой действител ьности термин и понятие...

  Просмотров: 340
 • Эволюция внешнеполитического курса России в отношении со странами Евросоюза с 1992 по 2007годы

  План Введение 1.  История возникновения направленности внешнеполитического курса России на Евросоюз 1.1.Отношения Советского союза и Европейского Экономического Сообщества 1.2 Образование Российской Федерации и развитие отношений с Евросоюзом 2.  Эволюционные изменения отношения России и Евросоюза 2.1. Вектор военного сотрудничества 2.2 Политическое сотрудничество 2.3 Развитие экономических отношений 2.4 Культурно-гуманитарное направление отношений 3. Проблемы и перспективы отношений Р...

  Просмотров: 407
 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Іспанії

  Зміст Вступ 1. Розвиток економіки та її стабілізація 2. Зовнішньо-економічна діяльність Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми Іспанія - країна Західної Європи. Піднесення Іспанії після Другої світової війни пов'язане із значним розширенням внутрішнього ринку, масовим оновленням і зростанням основного капіталу. У перше післявоєнне десятиліття економічна політика проводилася під знаком соціаль ного ринкового господарства з метою з'єднати конкуренцію, приватну ініціативу з...

  Просмотров: 325
 • Сучасні економічні проблеми найменш розвинених країн і шляхи їх подолання

  СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАЙМЕНШ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Зміст Вступ. 3 Розділ 1. Найменш розвинені країни у системі світової економіки. 5 1.1 Класифікація країн у системі світового господарства. 5 1.2 Загальна характеристика найменш розвинених країн (НРК) 7 1.3 Сучасні економічні проблеми найменш розвинених країн (НРК) 9 1.3.1 Низький рівень доходів населення. 10 1.3.2 Демографічні проблеми НРК та їх вплив на економіку. 11 1.3.3 Переважання сільського господарства в структурі ...

  Просмотров: 416
 • Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

  Дипломна робота на тему: Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії Зміст Вступ Розділ І. Європейський вектор зовнішньої політики України Розділ ІІ. Участь України в європейських організаціях Розділ ІІІ. Україна ключова ланка Балто-Чорноморської осі Розділ IV. Двостороннє співробітництво України з країнами Центральної Європи та країнами Балтії Висновки Література Вступ Стратегічний курс України у зовнішній політиці на ХХІ ст. спрямований на подальше входження...

  Просмотров: 359
 • Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах глобалізації

  Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки Кафедра економіки підприємств і корпорацій Спеціальність 7.050107 - економіка підприємства Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Вінниця – 2010 АНОТАЦІЯ Данилевич О. С. Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах гл обалізації. - Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфі...

  Просмотров: 416
 • Ісламський фундаменталізм на Близькому Сході

  Дипломна робота ІСЛАМСЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ Зміст Вступ Розділ І. Ідейно-політична характеристика та передумови активізації ісламського фундаменталізму в 70-х роках Розділ ІІ. Місце ісламського фундаменталізму в суспільно-політичному житті арабських країн Близького Сходу Розділ ІІІ. Міжнародні аспекти активізації ісламського фундаменталізму на Близькому Сході Висновки Список використаних джерел та літератури Додат ок № 1 Додаток № 2 Заказать написание дипломной или купить готову...

  Просмотров: 380
 • Діяльність транснаціональних компаній в Україні

  Дипломна робота на тему: Діяльність транснаціональних компаній в Україні Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій 1.1 Глобальні ТНК: загальна характеристика 1.2 ТНК у процесах глобального руху капіталів та інвестування 1.3 Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК Розділ 2. Аналіз сучасного стану діяльності ТНК в Україні Заказать написание дипломной или купить готовую работу - diplomnaya.sokolbank.ru Специальный банк готовых защищённы...

  Просмотров: 367
 • Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

  Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація Вступ Європейський банк реконструкції та розвитку – це унікальна в багатьох аспектах міжнародна кредитно-фінансова організація, яка веде до зближення в економічному та політичному плані Західної та Східної Європи. Існування і діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку яскраво відображає характер регіональної європейської інтеграції. Створення ж нового фінансового інс титуту було необхідне не тільки для...

  Просмотров: 341
 • Диверсифікована стратегія розвитку субєкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ Центр ділових інвестицій;

  ЗМІСТ ВСТУП............................................................................................................. 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ................................................ 5 1.1 Загальні поняття і причини виникнення стратегій................................... 5 1.2 Класифікація стратегій організації......................................................... 12 1.3 Стр атегія диверсифікації і етапи її розр...

  Просмотров: 243

Статистика